Hasznos információk

Felvilágosítás

Csapatparancsnok:
   Némethy (Csepely) Dia
    dianemethy@gmail.com

Parancsnok helyettes:
   Rácz Árpád
    aracz@aracz.com

Gyors linkek

    Cserkész Vacsora
    2014-15 ÜrlapokHonlap

Ha azt akarja, hogy gyermeke
   - BÜSZKE LEGYEN SZÜLEIRE
   - BÜSZKE LEGYEN MAGYAR SZÁRMAZÁSÁRA
   - NAGYSZÜLEIVEL S ROKONAIVAL BESZÉLNI TUDJON
   - KÉT KULTÚRA RÉSZESE LEGYEN
   - KÖNNYEBEN TANULJON MÁS IDEGEN NYELVEKET
   - ÉLETRESZÓLÓ ÉLMÉNYEKET ÉS BARÁTOKAT SZEREZZEN
Akkor
   CSAK MAGYARUL BESZÉLJEN GYERMEKÉHEZ,
   KÜLDJE MAGYAR ISKOLÁBA, MAGYAR CSERKÉSZETBE!

San Francisco környékén 1969 óta működnek cserkészcsapatok. Csapatunk a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagja. Célunk a magyar nyelv és kultúra szeretetének kialakítása és megőrzése valamint erkölcsös és jellemes ifjúság nevelése. Szervezetünk nonprofit jellegű, tagdíjakból és adománygyűjtő tevékenységből tartja fenn magát. Jelenleg közel 100 gyermek jár hozzánk 4-től 14 éves korig. Kéthetente vasárnap délutánonként találkozunk a Woodside Priory iskola területén Portola Valley-ben. Cserkészcsapatunkkal karöltve működik a San Francisco Környéki Magyar Iskola, ahol jelenleg 8 osztályban folyik Magyar nyelven az oktatás.

Csapatunk